งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

สำนักงานที่ตั้ง : 103 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

เลขหมายโทรศัพท์กลาง กจ. กด :

06 4271 1733

อีเมล : hrtrang2559@gmail.com

เฟสบุ๊ค : ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูฯ

กองการเจ้าหน้าที่ ทน.ตรัง

https://www.facebook.com/hrtrangcity/

กลุ่มเฟสบุ๊ค (กลุ่มเฉพาะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ทน.ตรัง) :

ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ ทน.ตรัง

https://www.facebook.com/groups/731087717057537

เว็บไซต์เดิม : https://hrtrang2559.simdif.com

แผนที่เทศบาลนครตรัง