งานบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา

กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง

เมนูหลัก

งานบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทาง การศึกษาเทศบาล

      ประโยชน์ตอบแทนอื่น

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข่าวกิจกรรม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

คำแถลงนโยบาย

นายกเทศมนตรีนครตรัง

ข่าวกิจกรรม

วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิ   สถ.